Χωρίς κατηγορία
  • Αρχική
  • Archive by Category "Χωρίς κατηγορία"

Mastitis in sheep

Mastitis is one of the most critical problems in sheep and goats because it reduces the quantity, quality of milk and causes the growth of body cells. It is an inflammation of the mammary gland which can be caused by[...]

περισσότερα