Οι αλλαγές της θερμικής καταπόνησης στην αγελάδα.
  • Αρχική
  • BLOG
  • Οι αλλαγές της θερμικής καταπόνησης στην αγελάδα.

Οι αλλαγές της θερμικής καταπόνησης στην αγελάδα.

By In BLOG On 4 Απριλίου 2019


Ως θερμική καταπόνηση ορίζεται το σημείο όπου η αγελάδα δεν μπορεί να εξαλείψει την κατάλληλη ποσότητα θερμότητας, ώστε να διατηρήσει την απαραίτητη σωματική θερμική ισορροπία.

Η θερμική καταπόνηση το λεγόμενο στρες προκαλεί στο ζώο κάποιες αλλαγές. Αυτές οι αλλαγές περιλαμβάνουν :

  1. Αύξηση της θερμοκρασίας του σώματος.
  2. Αυξημένα ποσοστά αναπνοής.
  3. Αυξημένη ενεργειακή απαίτηση συντήρησης.

Οι αγελάδες γαλακτοπαραγωγής ενεργοποιούν μηχανισμούς συντήρησης ώστε να απομακρύνουν την υπερβολική θερμότητα και φυσικά να διατηρήσουν την θερμοκρασία του σώματος τους.  Όταν το ζώο βρίσκεται σε συνθήκες θερμικού στρες η απαίτηση ενέργειας  συντήρησης  αυξάνεται κατά 20-30%.  Με αποτέλεσμα να μειώνει τις παραγωγικές λειτουργίες όπως είναι η παραγωγή γάλακτος.

  1. Αξιοποίηση θρεπτικών συστατικών.

Η αυξημένη απώλεια νατρίου και καλίου συνήθως συνδέονται με την θερμική καταπόνηση. Αυτό οφείλεται στις απώλειες που σχετίζονται με τον αυξημένο ρυθμό αναπνοής.

  1. παραγωγή γάλακτος .

Η μείωση της παραγωγής γάλακτος μπορεί να είναι είτε προσωρινή είτε μακροπρόθεσμη. Ανάλογα με τη σοβαρότητα της θερμικής καταπόνησης. Αν η θερμική καταπόνηση μείωση την παραγωγή γάλακτος  στην αρχή της γαλουχίας , τότε η παραγωγή γάλακτος θα μειωθεί.  Σε μετέπειτα γαλουχία οι αγελάδες μπορεί να ανακτήσουν τις δυνάμεις τους.

  1. Αναπαραγωγή.

Οι επιπτώσεις στην αναπαραγωγή  μπορεί να είναι παρατεταμένη και να  επηρεάσει το ζώο για κάποιους μήνες

Information Center for Dutch cattle Veepro

Ειρηάννα Μπαλτατζή