Γιατί επιλέγουμε Περιστρoφικό αρμεκτήριο?
  • Home
  • BLOG
  • Γιατί επιλέγουμε Περιστρoφικό αρμεκτήριο?

Γιατί επιλέγουμε Περιστρoφικό αρμεκτήριο?

BLOG | 30 Οκτωβρίου 2018


Το Περιστροφικό είναι ο τύπος αρμεκτικού συστήματος  με τις υψηλότερες αποδόσεις και απευθύνεται σε μεγάλες κτηνοτροφικές μονάδες  . Βοηθά κάθε κτηνοτρόφο να απαλλαγεί από ατελείωτες ώρες αρμέγματος και εξασφαλίζει συνεχή ροή αρμέγματος, χωρίς διακοπές.

Kατά την διάρκεια λειτουργίας του  , τα ζώα  εισέρχονται και εξέρχονται συνεχώς στο αρμεκτήριο & ο Αρμεχτής στέκεται στο κέντρο της πλατφόρμας τοποθετώντας τις αρμεκτικές μοναδες και ταυτόχρονα  ελέγχει ολόκληρη τη διαδικασία μέσω του κεντρικού πίνακα ελέγχου.

Παρακάτω μπορείτε να ελέγξετε τον πίνακα αποδόσεων με βάση τον τύπο αρμεκτικού συγκροτήματος :

a) Σε περίπτωση ενσωμάτωσης του Αυτόματου συστήματος αφαίρεσης θηλάστρων Hermes , απαιτείται 1 μόνο αρμεχτής σε ενα περιστροφικό αρμεκτήριο .

b) Το περιστροφικό ειναι  ο τυπος Αρμεκτηρίου με τις μεγαλύτερες αποδόσεις & με το ελάχιστο απαιτούμενο αριθμο  αρμεχτών ( 1-2 ) για την σωστή λειτουργια του , ανεξαρτήτου μεγέθους αρμεκτικού συγκροτήματος .

c) Το περιστροφικό  αρμέγει το διπλάσιο αριθμό ζώων σε σχεση με τα αντίστοιχα Ταχείας εξόδου & Παλιδρομικα Αρμεκτήρια, με τον ιδιο αριθμό αρμεκτικών μονάδων

α) Σε περίπτωση ενσωμάτωσης του Αυτόματου συστήματος αφαίρεσης θηλάστρων Hermes , απαιτείται ο μισος αριθμός αρμεχτών (απο τον αναγραφόμενο αριθμο)   .

α) Σε περίπτωση ενσωμάτωσης του Αυτόματου συστήματος αφαίρεσης θηλάστρων Hermes , απαιτείται ο μισός αριθμός αρμεχτών  (απο τον αναγραφόμενο αριθμο).

β) Το περιστροφικό αρμέγει το διπλάσιο αριθμό ζώων σε σχέση με τα αντίστοιχα  Ταχείας εξόδου & Παλιδρομικά με τον ίδιο αριθμό αρμεκτικών μονάδων .

γ) Ο συνολικός χρόνος άμελξης του κοπαδιού δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 75 – 90 λέπτα για κάθε άρμεγμα.

γ) Στην πράξη η εκτιμώμενη δυναμικότητα των αρμεκτικών συστημάτων αποκλίνει  -10 %.

ε) Παράγοντες που επηρεάζουν την απόδοση του  Αρμεκτηρίου ειναι : α) o Tυπος του Αρμεκτηρίου , β)  η περίοδος αρμεγής των ζώων, β) η ικανότητα του αρμεχτή.

ζ) Η τήρηση κατά ISO 5707: 2007 για τον σχεδιασμό, κατασκευή και εγκατάσταση των αρμεκτικών συστημάτων αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι για την σωστή λειτουργια του


Είσοδος

Χάσατε το password σας;