Υποδοχέας γάλακτος ( Γυαλί ) – 30 L

Ο Έκτωρ Ι Γυάλινος Υποδοχέας της agromasters είναι  30 λίτρων  και είναι ειδικά διαμορφωμένος να μη κατακρατεί το γάλα και να το κατευθύνει κυκλικά προς τον πυθμένα.

Ο μοναδικός σχεδιασμός του, τον καθιστά ικανό για τον έλεγχο της ποιότητας και ποσότητας του γάλακτος .

Είναι στηριζόμενος επί μία βάσεως εξ  ολοκλήρου ανοξείδωτη,  με κεντρικό άξονα στήριξης επίσης ανοξείδωτος πάνω στον οποίο λειτουργεί το σύστημα ελέγχου στάθμης.

Tα άνω και κάτω καπάκια του υποδοχέα είναι ανοξείδωτα και συνοδεύονται με τις απαραίτητες φλάντζες για τέλεια στεγανοποίηση.

Το κάτω ανοξείδωτο κλείστρο του υποδοχέα δίνει την δυνατότητα αδειάσματος της υπολοιπόμενης ποσότητας  γάλακτος  .