Τυροτράπεζα – Τεζάκι

Τυροτράπεζα – Τεζάκι

Ο πάγκος εργασίας είναι κατασκευασμένος από ανοξείδωτο χάλυβα ΑΙSI 304  με βάνα εξόδου για την τοποθέτηση των καλουπιών στράγγισης του τυρόγαλου.

Τροχήλατος με ρόδες.  Διατίθεται  σε όλες τις διαστάσεις ανάλογα  με τις απαιτήσεις και τις ανάγκες κάθε τυροκόμου.