Πλακοειδής Εναλλάκτης γάλακτος

Πλακοειδής εναλλάκτης γάλακτος

Ο  πλακοειδής εναλλάκτης γάλακτος  χρησιμοποείται σε δυο διαφορετικά σταδια για την παρασκευή φέτας

  1. Αύξηση θερμοκρασίας γάλακτος  απο τους 4 ° στους 20° πριν περάσει απο τον διαχωριστή κρεμας και καταλήξει στον παστερίωση 
  2. Μείωση της θερμοκρασίας γάλακτος απο τους 66 ° στους 36° πριν καταλήξει στην δεξαμενή πήξεως γάλακτος  500 Λίτρων

Κατασκευάζεται εξολοκλήρου  από ανοξείδωτο χάλυβα.  Συναρμολόγείται  και αποσυναρμολόγείται πανεύκολα για τον αποτελεσματικό καθαρισμό του .

Ο πλακοειδής εναλλάκτης γάλακτος παίζει  σημαντικό ρόλο στη βακτηριολογική ποιότητα του γάλακτος. Ψύχει το γάλα αμέσως, αποφεύγοντας έτσι την ανάπτυξη βακτηριδίων.