Παγίδα ποδοκομίας αγελάδων

Η ύπαρξη της παγίδας κοπής των νυχιών στο σταβλικό χώρο θεωρείται απαραίτητη για την διασφάλισή της υγείας των άκρων και την αντιμετώπιση της χωλότητας στις αγελάδες γαλακτοπαραγωγής.

Γι’ αυτό η επιλογή της κατάλληλης παγίδας για το κόψιμο των νυχιών είναι ζωτικής σημασίας. Κατά την εφαρμογή της HOOF M900 η χειροκίνητη πύλη κεφαλής ακινητοποιεί την αγελάδα με ασφάλεια . Διαθέτει μηχανισμό ανύψωσης του ζώου με ιμάντες και το δάπεδο της  είναι αντιολισθητικό.   Η ισχυρή κατασκευή  τη καθιστά ασφαλή και δεν υπάρχει δυνατότητα να ανατροπής της.  Ο παραγωγός ή ο χειριστής έχει τον πλήρη έλεγχο ολόκληρης της διαδικασίας και το κυριότερο πλεονέκτημα είναι ότι το ζώο είναι άνετο.

Χαρακτηριστικά

  • Χειροκίνητη λειτουργία
  • Χειροκίνητη , ρυθμιζόμενη πύλη κεφαλής
  • Αντιολισθητικό δάπεδο
  • Ανώδυνη στερέωσή ( τα εσωτερικά όργανα των ζώων δε συμπιέζονται κατά την ανύψωση
  • Το ζώο δεν είναι αγχωμένο
  • Ο χειριστής προστατεύεται από τυχαίους τραυματισμούς ( τα άκρα είναι σταθερά)
  • Φιλικό προς τα ζώo