Ηλεκτρονικός Παλμοδότης NT 24 – 2 Εξόδων – Προγραμ.