Αυτόματες Βαλβίδες ( Πρόβατα & Κατσίκια )

Τα θερμοπλαστικά αυτόματα βαλβιδάκια είναι συλλέκτες που ανοίγουν αυτόματα μόλις τα θήλαστρα μπαίνουν στις θηλές των ζώων και κλείνουν μετά το πέρας της διαδικασίας αρμέγματος , συμβάλλοντας έτσι στη βέλτιστη διακοπής του κενού .

Με αυτόν τον τρόπο αποφεύγεται η ανεπιθύμητη κατανάλωση του κενού  & η απορρόφηση οποιασδήποτε βρωμιάς .

Nemesis

Gabriel