Ανεμιστήρες Οροφής HVLS

Τεχνικά , οι ανεμιστήρες  τύπου Υψηλής έντασης και Χαμηλής ταχύτητας ( HVLS)  τοποθετούνται στην οροφή και μετακινούν αργά μεγάλη ποσότητα αέρα σε όλο το στάβλο . Η αυξημένη κυκλοφορία αέρα απομακρύνει αποτελεσματικά τον ζεστό , υγρό αέρα και τον αντικαθιστά με ξηρότερο αέρα. Το αποτέλεσμα είναι μια ομοιόμορφή κατανομή μεγάλου όγκου αέρα ήσυχα και αποτελεσματικά.

Κατά τη διάρκεια του χειμώνα , ο ίδιοι  ανεμιστήρες HVLS αναδιανέμουν το ζεστό αέρα που παγιδεύεται στην οροφή έως το επίπεδο του δαπέδου, διατηρώντας ένα θερμότερο περιβάλλον σε σχέση με το κρύο που επικρατεί .

Τεχνικές προδιαγφες

  • Αριθμός έλικα5 και  6
  • Διάμετρος έλικα απο  4  ως  6
  • Ροή αέρα m3/h  : 198000/200000/220000/224000/240000