Υψηλής γραμμής αρμεκτικό σύστημα

To αρμεκτικό σύστημα υψηλής γραμμής είναι μια ιδανική λύση για μια μεσαίου μεγέθους κτηνοτροφική μονάδα. Συνήθως εφαρμόζεται όταν τα ζώα δένονται σε ατομικές θέσεις  και πρέπει να αρμέγονται εκεί όπου στέκονται.

Το άρμεγμα πραγματοποιείται χρησιμοποιώντας μία φορητή μονάδα αρμέγματος η οποία παρέχει παλμούς και στέλνει κενό προς  τις θηλές του ζώου . Κάθε μονάδα υψηλής γραμμής   χρησιμοποιείται για  δύο αγελάδες.

Για πνευματικούς και ηλεκτρονικούς  παλμοδότες  η agromasters κατασκευάζει  2 ειδικά σχεδιασμένες ανοξείδωτες  κρεμάστρες , που μπορούν να μεταφέρουν όλα τα απαραίτητα μέρη της μονάδας, όπως: Παλμοδότης, αρμεκτική μονάδα, Σωλήνας γάλακτος & κενού.

Τα περισσότερα εξαρτήματα που χρησιμοποιύνται  στα συστήματα υψηλής γραμμής  είναι η ίδια με τα αρμεκτικά συγκροτήματα  οπως : Γραμμή γάλακτος & πλύσης , Γραμμή κενού, Tερματική μονάδα  , Πλυντήριο & δεξαμενές .