Υδραυλική Ξύστρα

Η  υδραυλική ξύστρα της agromasters  καθαρίζει αποτελεσματικα  την  συσσωρευμένη κοπριά του διαδρόμου των ζώων. Εχει σχεδιαστεί έτσι ώστε  να αποφευχθούν οι  τραυματισμοί των ποδιών των  αγελάδων.

Υδραυλική λειτουργία σημαίνει λίγα κινούμενα μέρη και μικρότερο κίνδυνο βλαβών. Τα πλευρικά φτερά καθαρίζουν τις γωνίες του διαδρόμου και  βελτιώνουν  την υγείνη των ζώων.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

 • Βάση δαπέδου Ξυστρας – UPN 180 (τύπος του σιδήρου)
 • βάση παλινδρομικ’η – UPN 100 (τύπος σιδήρου)
 • Κεντρική μονάδα οδηγού –  γαλβανισμένη εν θερμω
 • Βάση  κυλίνδρου – γαλβανισμένη εν θερμω
 • Φτερά Ξυστρας – γαλβανισμένα εν θερμω
 • Τα Πλευρικά πτερύγια ανοίγουν αυτομάτα στο δρόμο προς τα πίσω.
 • Υποδοχεας λαδιου – γαλβανισμένο εν θερμω

 

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

 • Χάρη στην ευέλικτη κατασκευή, ο ξύστρα προσαρμόζει αυτόματα την ενδεχόμενη κλίση προς τη μέση του διαδρόμου.
 • Πίνακας χειρισμού με ψηφιακή οθόνη.
 • Χειροκίνητη και αυτόματη λειτουργία είναι δυνατόν.
 • Χαμηλός θόρυβος λειτουργίας