Ταινία τροφής αιγοπροβάτων

Η ταινία τροφής της agromasters είναι ένα προϊόν που κατασκευάζεται από  ισχυρά και βαριά υλικά , στις εγκαταστάσεις μας . Είναι μια ιδανική λύση για μεσαίου μεγέθους  μονάδας γαλακτοπαραγωγής  που επιθυμεί τη μειώση του απαιτούμενου χρόνου  σίτισης των ζώων  και την ελαχιστοποίηση της ποσότητας των τροφίμων που συνήθως πάει χαμένη.

Η ταινία τοποθετείται συνήθως στη μέση του στάβλου , έτσι ώστε να μπορούν να τρέφονται τα ζώα και από τις δύο πλευρές , εξοικονομώντας έτσι πολύ χώρο . Η εγκατάσταση μιας ταινίας τροφοδοσίας αποτρέπει τη χρήση σταθερών ταγίστρων  και άλλες μεθόδους ταίσματος  .

Το δάπεδο της ταινίας αποτελείται από σκληρό πλαστικό , πάνω στο οποίο κινείται . Η ταχύτητα της ταινίας προσαρμόζεται ανάλογα με τη ποσότητα  τροφής που έχει εισαχθεί (inverter)

Ένα φωτοκύτταρο , το οποίο είναι εγκατεστημένο στο  δέκτη της ταινίας , ενεργοποιεί την λειτουργία της. Μετά την ολοκλήρωση της διαδρομής της και το τέλος της διαδικασίας σίτισης , η αλυσίδα επιστρέφει πίσω στην αρχική της θέση .

Τα εσωτερικά μέρη των πλαισίων κινούνται παλινδρομικά , τα οποία ανοίγουν , όταν θέλουμε τα ζώα να τραφούν και κλείνουν αντίστοιχα όταν θέλουμε να απαγορεύσουμε τη χρήση του . Και οι δύο πλευρές της ταινίας προστατεύεται από ξύλο θαλάσσης ( κάτω από τα πλαίσια ) .

Το μήκος της ταινίας τροφοδοσίας  ποικίλλει ανάλογα με το μήκος του στάβλου .