Σύστημα αποθήκευσης , επεξεργασίας & προώθησης , ζωοτροφής

H agromasters είναι η μοναδική  εταιρία στην ελλάδα  που  κατασκευάζει και προσφέρει  ολοκληρωμένες λύσεις   όσων αφορά  την  αποθήκευση,  επεξεργασία & προώθηση ζωοτροφών πριν καταλήξει στο αρμεκτικό συγκρότημα. Ποιο συγκεκριμένα:

Προώθηση & αποθήκευση ζωοτροφών 

Περιλαμβάνει κεντρικό κοχλία (Φ120 -Φ150) , ο οποιος τροφοδοτεί  τα  πολυεσταιρικά Συλό   διαφορων χωριτικοτήτων.

Προώθηση Ζωοτροφής από σιλό  σε Σπαστήρα

Περιλαμβάνει Κοχλιές μεταφοράς οι οποίοι τοποθετούνται στην έξοδο  κάθε σιλό  και μεταφέρουν τις ζωοτροφές σε  ογκομετρικό 1 -1.5  τόνων. Στην συνέχεια προαιρετικά  μέσω  κοχλία   μεταφέρεται προς επεξεργασία  στο σπαστήρα .

Επεξεργασία τροφής

Η τροφή συνθλίβεται στο Σπαστήρα  & από εκεί προωθείται στον Αναμεικτήρα 1 η 2 τόνων.

Σύστημα προώθηση  επεξεργασμένης τροφής στο αρμεκτήριο

Η επεξεργασμένη τροφή συγκετρώνεται σε ογκομετρικό 500-100  kg & απο εκεί μεταφέρεται μέσω συστήματος αυτόματης τροφοδοσίας στους τροφοδόχους του αρμεκτηρίου.