Παράλληλο αρμεκτικό σύστημα αγελάδων

Το Παράλληλο αρμεκτήριο – ταχείας εξόδου είναι η  ιδανική  λύση για σύγχρονες μονάδες γαλακτοπαραγωγής που εστιάζουν στην μέγιστη απόδοση, μείωση λειτουργικών εξόδων και στο γρήγορο άρμεγμα .

Το αρμεκτικό σύστημα  απαιτεί ελάχιστο χώρο ,δεδομένου ότι τα ζώα είναι τοποθετημένα σε γωνία 90 ° (προς το σκάμμα του αρμεχτή).

Το παράλληλο συγκροτήμα είναι εξοπλισμένο με ειδικό μηχανισμό προώθησης για να πετύχουμε άμεσο συνωστισμό των αγελάδων .  Τα πλαίσια της παγίδευσης ανυψώνονται κάθετα προς το έδαφος ( γωνία 0 ° ) με τα την ολοκλήρωση της διαδικασίας αρμέγματος .

Κάθε ζώο καταλαμβάνει μια συγκεκριμένη θέση στο αρμεκτήριο . Μετά την είσοδο της πρώτης αγελάδας αυτόματα η δεύτερη θέση ανοίγει. Η μαζική έξοδος των ζώων επιτρέπει την  γρήγορη τοποθέτηση της επόμενης ομάδας.

Το αρμεκτήριο  είναι εξοπλισμένο με μηχανισμό  συλλογής κοπριάς . Μετά την απελευθέρωση των ζώων η  κοπριά αφαιρείται  μέσω υψηλής πίεσης νερού.

Επιπλέον, αυτόματο σύστημα πλυσίματος δαπέδου είναι προαιρετικά διαθέσιμο για τον αποτελεσματικό καθαρισμό του δαπέδου μετά την μαζική έξοδο των ζώων.

Το Παράλληλο αρμεκτικο σύστημα περιλαμβάνει:

  • Γαλβανισμένη εν θερμώ ή Ανοξείδωτη Παγίδευση.
  • 42L Γυάλινος υποδοχέας  με ανοξείδωτα  μέρη ή Inox Υποδοχέας 60L.
  • Inox αντλία γάλακτος & Inox Συμπιεστής Κενού.
  • Inox πλυστικά  & Inox Συλλέκτες .
  • Πλυντήριο με Inox κιβώτιο   &  Inox Δεξαμενή Νερού70L .
  • Ηλεκτρονικοί παλμοδότες &  Πίνακας Παλμοδοτών με Inox Κιβώτιο.
  • Αντλία Kενού με 100L με γαλβανισμένο εν θερμώ Καζάνι Κενού.

Αυτό ο τύπος αρμεκτικού συγκροτήματος συνοδεύεται  με αυτόματη απομάκρυση για την αμεση αφαίρεση των αρμεκτικών μονάδων. Προαιρετικά διατίθεται με πλήρες αυτοματοποιημένο ηλεκτρονικό σύστημα διαχείρησης κοπαδιού.