Δεξαμενή Νερού – 110 L με αυτόματη θέρμανη Νερού

Τα πλυντήριo της agromasters είναι επίσης διαθέσιμο με ανοξείδωτη δεξαμενή νερου 110  L.  Η συγκεκριμένος τύπος δεξαμενής , είναι εφοδιασμένη με αυτόματο ζέστεμα νερού, το οποίο ελέγχεται απο τον χρήστη μέσω της  κεντρικής οθόνης του πλυντηρίου.

Ολες οι απαραίτητες σωληνώσεις , συνδέσεις και βαλβίδες αποστράγγισης περιλαμβάνονται .