Чорапчета за крави

6.32 & 6.34 чорапчета са изработени от най-добрите каучукови съединения на разположение на пазара.

Тяхната мекота и еластичност са адаптирани към доилните апарати и вимето на кравите и осигуряват леко доене и висока производителност. Чорапчетата трябва да бъдат придружени с подходящите чашки – 2 мм корпуси от неръждаема стомана.

Rubber Liners 6.32

Rubber Liners 6.34