Четки

То увеличава производството на мляко чрез масажиране  на животните и спира разпространението на болести. Помага на кравата да се поддържа чиста и спокойна. Отстранява люспи и прах от кожата.

Стартира въртене при контакт. Обръща се на всеки 90 секунди за равномерно износване на четката. Една четка се препоръчва за всеки 50-60 крави.