Хидравличен скрепер

Хидравличният скрепер произведен от „Агромастерс“ почиства оборския тор и  подготвя пода. Скреперът има нисък и гладък профил и е предназначен да предотврати наранявания на копитата на кравите..

Хидравличният скрепер се състои от няколко движещи се части и по-малък риск от аварии. Страничните крила почистват ъглите на коридора и подобряват околната среда и здравето на животните.

Технически характеристики

  • Основен скрепер – UPN 180 (тип желязо)
  • Възвратна основа – UPN 100 (тип желязо)
  • Централно задвижване – горещо поцинковане
  • Основа на цилиндъра – горещо поцинкована
  • Скреперни крила – горещо поцинковани.
  • Страничните капаци се отварят автоматично по пътя назад.
  • Маслен резервоар – горещо поцинкован.