Поилка

Тя е изработена от неръждаема стомана. Състои се от плаващ клапан с воден поток до 40 л / мин.

Водоспестяваща гладка поилка: икономии на вода, разход  до 25 000 л годишно (почиства се на интервал от 2 дни).

Тя е с удобна за животните конструкция без изпъкнали краища или ъгли. Има свободен и лесен достъп до водната повърхност и оптимална височина на пиене. Дължината на водната тръба е 2,5 м.