Мобилна доилна система

Платформата, произведена от „ Агромастерс“ е предназначена за инсталации с бърз изход или линейно доене. Платформата е тежка 3,5 тона. Има специално прикачно устройство за теглене в планински местности.

Платформата е оборудвана с 4 гуми, които осигуряват стабилност , докато се движи. В специално оформената площ е поставено цялото оборудване като доилните връзки , измиващата система и резервоар за измиване.

Платформата е придружена с подслон за млекопроводите и системата за доене и специална лежаща рампа за бързото влизане на животните.

Вакуумната система (вакуумна помпа) се доставя по желание на плъзгаща се мини платформа. Доилната инсталация е оборудвана с високи технологии, както например в стационарните доилни зали