Млечни помпи 0.75 Hp

Предназначението на Помпата за мляко “Аполо І” е да изпраща мляко под налягане в резервоар за мляко и това се постига чрез системата за контрол на нивото.

След като млякото достигне определено ниво в млечния приемник, помпата за мляко се активира. Млечната помпа винаги е инсталирана под приемника за мляко.

Помпата за мляко е проектирана и произведена изключително от неръждаеми стоманени части. Състои се от S.S обвивка, S.S затваряне, S.S помпена глава, S.S ъгъл със S / S фитинг, S.S бъркалка, S.S дънна плоча и т.н.