ВЪРТЯЩА ДОИЛНА ЗАЛА

Въртящите доилни зали са най-малко трудоемката форма на доене за средни и големи стада. Ние произвеждаме и инсталираме ротационни доилни платформи, вариращи от 24 до 100 крави.

С променлива скорост на въртене от 6 до 11 минути можете да издоите стадото си бързо и ефективно.

Въртящите доилни платформи използват процес на постоянен поток, като операторът стои на едно място, като поставя чашките на кравите. Обикновено доенето на кравата, се извършва за малко време, просто се завърта около два пъти и не задържа цял ред крави, както при типичната доилна система”Рибена кост”.

Agromasters Въртящите доилни платформи са чудесна среда за кравите и оператора.Кравите стоят в индивидуално място, отделени една от друга, което им осигурява сигурна среда. Задоволените крави дават по-голям обем млечни продукти

Въртящите подемни платформи, произведени от Агромастерс осигуряват свободен център за доилното оборудване. Този дизайн прави по-лесно инсталирането на оборудването за доене и добавянето на свързани технологични продукти..

Начина по който са подредени доилните връзки, позволява лесна експлоатация.